วิธีการชำระเงิน (Payment)

ขั้นตอนการชำระเงิน

  1. เลือกสินค้า Add to Cart และ Check out
  2. กรอกข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งของท่านให้หน้า Check out
  3. ติดต่อชำระเงินโดยแจ้ง ชื่อ และ Email ของท่านผ่านได้สองช่องทางคือ

      4. รอการติดต่อกลับจากเราเพื่อแจ้งการชำระเงิน

 

หมายเหตุ: ราคาสินค้ายังไม่รวมค่าขนส่ง 50 บาท

 

Order & Payment Instruction

  1. Add products to cart and check out
  2. Fill your information, Name, Address, Mobile Number in check out page
  3. The payment : Please contact us directly through (either way)
  4. The payment instruction will be sent via Line or Email

* Daily package shipping daily (except Sunday) through ThaiPost